aTube Catcher

Introducció

Quantes vegades ens ha calgut una connexió ràpida a Internet per a projectar algun vídeo interessant d’Internet i no ha pogut donar la talla la nostra connexió? Quantes vegades ens hem trobat problemes perquè el format de vídeo no era el correcte? o quantes vegades hem volgut gravar la nostra pantalla per després difondre la gravació en mode de tutorial o guia per als alumnes? Doncs bé, resulta que existeix un programa lliure que ens permet fer totes aquestes coses i més encara, aTube Catcher..

Descàrrega

aTube Catcher es troba disponible per a descàrrega des de la seva pàginawebaixí com també es troba disponible en versió portable des de les pàgines més conegudes de programari d’aquest tipus.

Ús

Des del primer instant que s’obre el programa ja se’ns mostra una pantalla flotant per sobre de la principal amb accés directe a les funcions del mateix. Si repassem les funcions més importants tenim:

Downloader

Permet descarregar de forma molt senzilla qualsevol vídeo de YouTube que ens interessi i emmagatzemar-lo al nostre ordinador o suport extern. Per fer-ho només cal indicar la URL o adreça del vídeo que ens proporciona el propi YouTube (1), introduir-la al camp de text del programa (2), seleccionar el tipus de format al qual el volem descarregar o mantenir el format original (3), indicar en quina carpeta s’emmagatzemarà la descàrrega (4) i prémer el botó de “Descàrrega” per a iniciar el procés (5).

Video Converter

Mitjançant un simple clic al botó afegeix (1) podem anar creant una llista de vídeos del nostre ordinador que, en el moment que creiem oportú es convertiran al format de sortida triat (2) i es guardaran a la carpeta indicada (3) al prémer el botó de conversió (4)

Screen Capture

Aquesta és una de les funcions més útils des del meu punt de vista. Permet crear video captures de totes les accions que es realitzen a la pantalla de l’ordinador gravant fins i tot l’entrada del micro connectat per si cal realitzar explicacions mentre es duen a terme les accions.

Per fer-ho només cal seleccionar l’àrea de la pantalla (1) o la finestra (2) sobre la qual volem centrar la gravació. Tot seguit escollir el micròfon amb el qual es gravarà la veu (3) i chequejant o no aquesta opció en funció de si ens interessa (4). El format de sortida, tot i que es pot convertir posteriorment, sempre serà WMV, dels més pesats. Es triarà el destí de la gravació (5) i tot un seguit d’opcions (6) d’entre les que es destaquen l’inici retardat (7), l’aturada retardada (8), la minimització de la pantalla a l’inici de la gravació (9), registrar el cursor, molt important val a dir (10), i d’altres de més secundàries.

Finalment els botons d’inici i aturada permeten iniciar o aturar la gravació així com pausar-la (11). A la part inferior de la pantalla apareixerà un llistat de les gravacions fetes (12).

Convert videos to MP3

Si només ens interessa el so de qualsevol vídeo del que disposem, es segueixen els mateixos passos que a l’apartatvideo converter però en aquest cas cal triar com a format de sortida (2) qualsevol de les tres qualitats d’MP3 disponibles.

DVD/Blu-Ray VCD Creator

Si a més a més el que es vol és crear un DVD o Blu-Ray a partir dels nostres vídeos, siguin del format que siguin, només cal triar aquesta opció que ens durà a una pantalla on caldrà triar la unitat de DVD/BR on hi haurà el disc que es crearà (1). Val a dir que si no disposem d’unitat física al nostre ordinador, es crearà una imatge ISO del disc. A continuació es tria el títol del disc (2), el tipus de disc que crearem (3), la carpeta de dades temporal (4) i el fitxer o fitxers de vídeo que contindrà el disc que s’inclouran mitjançant el botó afegeix (5) i que apareixeran en la llista inferior (6).

Una barra de progrés mostrarà el percentatge d’ocupació que es porta del disc a mesura que s’afegeixen vídeos (7) i el botóBurn DVD(8) permetrà iniciar el procés de gravació.

Resize video

Si el que ens cal és retallar un vídeo només cal accedir a aquesta intuïtiva opció, s’escolleix el vídeo a retallar (1), el punt en que comença el tros a retallar (2) i el punt on acaba (3). Fent clic al botoStart(4) es finalitza el procés.

Audio Record

Si volem gravar un podcast o qualsevol altra pista d’àudio en format MP3, Wave o WMA, aquesta opció és la que cal triar. Primer cal escollir el micròfon connectat amb el que es gravarà (1), el format de sortida (2), opcions diverses sobre la freqüència d’escaneig, la velocitat de captura i la qualitat i el volum (3), la carpeta on es guardarà la pista de veu (4) i els botons d’inici i acabament de la gravació (5).

Conclusions

Aquesta eina pot ajudar a molts docents a obtenir de forma fàcil i senzilla aquells recursos multimèdia per a l’aula que d’altra forma els hi serien molt difícils d’aconseguir.

results matching ""

    No results matching ""