Formularis - Qüestionaris de Google - Exemples per a la Comissió TAC

Introducció

L’us compartit de les eines de Google permet emprar formularis per a poder conèixer i detectar les necessitats dels usuaris d’un entorn o avaluar capacitats. Els formularis no només s’utilitzen per aconèixer l’opiniósobre un determinat tema sinó també com arúbriques d’avaluació,qüestionaris(tests, controls, exàmens),recull de dades, anàlisi d’informacions, etc. El tractament de les respostes i la informació que es genera en els informes (gràfiques, estadístiques, notes ponderades), obre tot un ventall de possibilitats.

Actualment, tant els usuaris de XTEC com els centres que han adquiritGoogle Suite For Educationals seus centres, poden accedir a l’entorn d’aplicacions de Google, una de les quals és l’aplicacióFormularis.

Les direccions dels centres i les coordinacions d’Informàtica tot sovint han de fer ús de formularis per recollir, per exemple, impressions sobre determinats temes, és per això que hem cregut oportú fer aquest manual. En general tothom coneix les funcions bàsiques dels formularis però intentarem descobrir-vos alguns trucs i opcions que no s’utilitzen tant sovint, com ara l’accés a pàgines diferents d’un formulari en funció de les respostes, o la possibilitat de fer formularis avaluables (amb puntuacions).

Aquests seran els punts que tractarem (podeu anar directament a les seccions prement sobre l’enllaç)



Creació de Formularis

 1. Des de Google Drive i Documents

 1. Des del panell d’aplicacions de Google: https://apps.google.com/user/hub.

Tipus de preguntes

Abans de començar a crear un formulari o qüestionari potser val la pena conèixer bé les diferents possibilitats que ofereixen els formularis de google.

En tots els casos podem imposar que les preguntes siguin deresposta obligadao no, per la qual cosa apareixerà un*al costat de la pregunta un cop els usuaris vegin les preguntes un cop vegem el formulari actiu.

En iniciar una pregunta, podem seleccionar quin tipus de pregunta voldrem realitzar, des del menú desplegable següent.

Ens apareixeran aquestes possibilitats:

Fixeu-vos que també hi ha la possibilitat de posar preguntes amb data i hora. Després ho veurem.

 • RESPOSTA BREU:

 • SELECCIÓ MÚLTIPLE:

 • CASELLES DE SELECCIÓ:

 • DESPLEGABLE:

 • ESCALA LINEAL:

 • GRAELLES DE SELECCIÓ MÚLTIPLE:

En aquest cas hi ha diverses possibilitats. Podem forçar que es respongui només una resposta per cada fila, o que es responguin totes les opcions d’una fila o totes les opcions d’una columna.

 • RESPOSTA AMB DATA:

 • RESPOSTA AMB HORA:

 • PARÀGRAF

En aquestenllaçteniu un pdf que podeu copiar/descarregar amb els tipus de preguntes. En aquestformularies veu realment com es veuria en un formulari actiu.

 • Opció “ALTRES”

D’aquesta opció cal destacar que és una opció que permet escriure una resposta textual en un formulari quan es vol respondre a alguna opció no presentada en el formulari. Destacar, en aquest punt, queal formulari, el text “ALTRES” apareix en l’idioma per defecte que hi hagi configurat al navegador de l’usuarique respon el qüestionari.

 • Respostes amb imatges

Una opció que podem posar en les preguntes, també, és afegir imatges fent clic en cada opció la icona de les imatges.

Exemple:

Configuració i difusió del Formulari

Des del menú de configuració dels formularis podrem configurar opcions generals, de presentació o convertir el formulari en qüestionaris o “tests d’autoavaluació”.

Obrim les opcions de configuració del formulari (dalt a la dreta) (engranatge)

 • A la pestanya “GENERAL” ens apareixen aquestes opcions.

Totes són molt intuïtives, però volem ampliar, sobretot, les dues accions següents:

 • El registre de les adreces electròniques (registra les adreces electròniques)

 • La restricció d’usuaris en funció del domini de l’usuari que crea el formulari.

Comentar també que cal vigilar si activem “mostra els gràfics de resum i les respostes de text”, ja que tothom podria veure les respostes donades. En alguns casos pot estar bé, però en general, aquesta opció més val tenir-la desactivada.

Restricció d’usuaris en base al domini

Aquesta opció ens pot ser útil si sabem que tots els usuaris que respondran el formulari pertanyen al mateix domini (per exemple dins un curs de formació d’Odissea on tots els usuaris són d’XTEC), o quan volem fer un formulari en forma de test (control, examen) i els nostres alumnes tenen correu electrònic del centre. Quan no és així, i els usuaris potencials tenen adreces que pertanyen a diferents dominis (xtec, gmail, domini propi), ésaconsellable desactivar aquesta casella. Als claustres, ens podem trobar que hi ha professorat de nova incorporació que no té adreça d’XTEC, si les enquestes formularis són per les famílies, la varietat de dominis encara es fa més gran (yahoo.es, hotmail.com, etc.). Si volem fer una enquesta en aquests nivells és aconsellable també desactivar aquesta opció.

Registre de respostes via correu electrònic

Sovint els formularis són anònims, però també ens pot interessar que qui l’omple ens proporcioni la seva adreça de correu electrònic, per exemple:

 • Quan volem permetre que qui respon el formulari puguirebre una còpia de les respostesper correu (i evitar així haver de guardar els formularis imprimint-losen pdf o paper abans de prémer enviar si en volem una còpia)
 • Quan, senzillament, volem tenirconstància de l’adreça de correu electrònicde la persona que omple el formulari.
 • Quan els formularis es transformen enqüestionaris avaluables(ho veurem més endavant).

Al formulari creat ho veurem així, sota mateix del títol i descripció del formulari:

En enviar el formulari també tenim l’opció que a les respostes es registri el correu electrònic. Com ho fem? Seleccionem el botó “ENVIA” i mirem que estigui marcada la casella “Registra les adreces electròniques”

 • A la pestanya “PRESENTACIÓ” ens apareixen aquestes opcions.

Labarra de progréses mostra al final dels formularis quan hi ha diferents pàgines / seccions. Això és útil per tal que qui respon el formulari es faci una idea de la dimensió del formulari.

En aquest apartat, com es pot observar, també es pot triarbarrejar l’ordre de les preguntes, útil, sobretot quan es tracta de qüestionaris d’avaluació i volem que l’alumnat es trobi la seqüència de les preguntes de qui té al costat en un ordre diferent.

Com veieu, també es potpersonalitzar el missatge de confirmacióque s’envia a l’usuari un cop envia el formulari.

 • La pestanya “TESTS D’AUTOAVALUACIÓ” permet transformar els formularis en qüestionaris avaluables. Ho veurem a la següent secció. Caldrà activar, doncs, aquesta opció si el volem convertir.

Difusió del formulari (botó ENVIAR)

Un cop hem preparat el formulari i ja el tenim a punt per respondre, cal anar al botó ENVIAR i triar l’opció/ns que creiem més oportunes.

Veureu que es pot enviar mitjançant correu electrònic (incloent el formulari o no dins el mateix correu, cosa que permetria respondre’l des d’allí mateix), via enllaç que podem compartir com creiem convenient, incrustat amb codi <html> (per exemple dins una tasca de moodle o en una pàgina web o bloc) o a través de xarxes socials. Descobriu les diferents possibilitats prement les tres icones senyalades en las següent captura.

Enviament/difusió del formulari:

Els enllaços a les xarxes socials us porten directament a poder compartir-ho dins l’aplicació escollida:

Qüestionaris Avaluables i Rúbriques d’Avaluació

Qüestionaris avaluables i/o autoavaluables

Si volem convertir un formulari en un test avaluable amb puntuacions podem activar aquesta funció. Vegeu les opcions possibles.

En crear cada una de les preguntes, assignarem les puntuacions i donarem per bones les opcions oportunes.

Així doncs, per exemple, la pregunta que un alumne/a pot veure així:

En realitat, en editar-la, nosaltres la prepararem així:

1r -Definim el tipus de pregunta i triem les opcions que donarem:

Compte!Tots els tipus de preguntes són avaluables excepte les graelles de selecció múltiple i les graelles amb caselles de selecció.

← activitats NO avaluables. La resta sí que ho són, fins i tot les dates (per a preguntes, per exemple, sobre quin any es va fer un determinat descobriment o revolució)

2n -Anem a

i definim la puntuació i la resposta/es vàlides tal i com segueix assignant la puntuació i identificant quines respostes són certes. En aquest punt també podem afegir retroaccions.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre com editar formularis per transformar-los en qüestionaris: Princippia:https://youtu.be/dzsXKwyCNxs“Exámenes autocorregibles con Google Forms”

Rúbriques d’avaluació.

Les rúbriques d’avaluació amb google podrien ser motiu d’un altre manual Tu+TIC específic per a aquest tema. Per fer un petit tast, podeu descobrir, si no ho coneixeu, CoRubrics (http://corubrics.tecnocentres.org). Segons el mateix autor, Jaume Feliu, professor de Tecnologia al'institut Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès, “CoRubrics és un complement per a fulls de càlcul de Google que permet fer un procés complet d'avaluació amb rúbriques. Serveix perquè el professor avaluï als alumnes (o a grups d'alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica.”

En aquest enllaç trobareu més informació sobre com “crear rúbriques automàtiques amb Google amb CoRubrics”
Net-Learning:https://youtu.be/0f0QlOVtBkI

O aquí lligant formularis amb documents de Google:https://youtu.be/gpNl0gkEzdE

Igualment, sense fer ús de CoRubrics, nosaltres mateixos podem dissenyar rúbriques d’avaluació amb els formularis de google. A títol d’exemple, podeu veure un exemple d’autoavaluació de pràctiques i treball en grup a l’apartat de Recursos/Enllaços.

Seccions i respostes en base a les diferents seccions

En preparar els formularis hi ha una opció per no posar totes les preguntes en una sola pàgina creant seccions. Això pot ser útil per:

 • Definir diferents preguntes segons temàtiques en pàgines diferents

 • Crear camins diferents per seguir amb el formulari segons les respostes donades.

Si afegim una secció, podrem afegir també les barres de progrés que hem anomenat anteriorment.

Afegir secció:

En afegir la secció queda així:

El següent formulari us pot servir d’exemple per veure com podem fer ús de les seccions en base a les respostes donades alhora que pot servir per fer una reflexió sobre l’estat actual del centre entorn les TAC(veure)

En aquest exemple podeu veure, per exemple, estant dins la secció dos, que en cada resposta podem obrir un menú desplegable i, en funció de la resposta, anar a una o altra secció. Si es fa la pregunta sobre si existeix una comissió TAC i responen que no, no té sentit que els enquestats vagin a la secció 3 que conté preguntes explícites sobre quin nombre d’integrants té la comissió o com s’estructuren, per tant, passaria a la següent secció o a la que ens interessés.

Informes de resultats

Per anar acabant, un cop ja ens han respost els formularis “només” cal avaluar-ne els resultats.

Un cop al menú de RESPOSTES podrem:

 • Exportar les respostes a un full de càlcul de google drive que ens permetrà fer-ne una anàlisi més exhaustiva.

 • Veure respostes en forma de resum o de manera individual

 • Obrir o tancar el període de respostes

 • Obrir el menú contextual (tres puntets en vertical) per veure més possibilitats:

 • Veure estadístiques des les preguntes en forma de gràfics en triar RESUM.

En aquest exemple sobre una enquesta de necessitats formatives, una de les demandes més sol·licitades era la formació en Pissarres Digitals. Es pot veure la informació de la barra situant el ratolí a sobre en el resum del formulari:

Altres funcions dels formularis

Els formularis de google contínuament van afegint noves funcionalitats, per tant, és interessant anar investigant quines possibilitats ens permeten els diferents menús contextuals que apareixen en les diferents opcions de navegació.

 • Validació de respostes:

 • Lavalidació de respostespermet acceptar respostes en funció de diferents paràmetres que podem haver escollit, tal i com es veu a continuació.

 • Exploreu altres opcions de configuració, còpia, impressió, col·laboració, personalització, preferències, etc. (tres punts verticals) o disseny i personalització del tema (icona paleta de pintor).

Recomanacions al peu de formulari

Si la recollida de dades inclou dades de caràcter personal, és molt aconsellable posar al final de tot del document una pregunta en relació a la llei orgànica de protecció de dades (LOPD) amb un text similar a aquest amb una casella de validació:

En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu seran incorporades al fitxer "ESTAT ACTUAL DEL CENTRE ENTORN LES TAC I EL PLA TAC", del qual n'és responsable la Coordinació TAC de l'Institut Narcís Oller. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i l'oposició mitjançant un escrit a [email protected]

☐He llegit i accepto les condicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades ( LOPD)

Recursos/Enllaços

A continuació us posem diferents exemples de formularis ben diversos que hem utilitzat des de Coordinació TAC de l’Institut Narcís Oller per a detectar necessitats al Centre o per a qüestions internes de la Comissió TAC o també per a la nostra pràctica docent. Us poden servir d’inspiració o per veure diferents possibilitats.

 • Tipus de preguntes d’un formulari de google en forma de formulari (veure)

 • Enquesta “Estat actual del centre entorn les TAC”(veure)

 • Exemple formulari “Enquesta TAC al Claustre” (veure)

 • Exemple enquesta sobre “Necessitats Formatives” (veure)

 • Survey Educational Technology in Foreign Schools (veure)

 • Comparteix el teu Entorn Personal d’Aprenentatge (veure)

 • Exemple: Control de Física (veure)

 • Rúbrica d’avaluació : Pràctiques de Laboratori (veure)

results matching ""

  No results matching ""