Elements amb electricitat: ordinadors i xarxa

En aquest article pretenem explicar una bona pràctica relacionada amb la connexió dels equips de l’aula com podrien ser els ordinadors i pantalles a la xarxa elèctrica amb la idea de prevenir-ne possibles avaries que en alguns dels casos podrien arribar a ser irreparables.

Instruccions ordinadors: endolls

A la regleta d’endolls de la imatge podeu observar endolls de color blanc i endolls de color vermell. El color d’aquests endolls té una raó de ser.

Els endolls de color blanc fan referència a la línia elèctrica general.

Els endolls de color vermell van en un altre circuit diferent de la línia elèctrica general en la que el cable de terra no és el de la línia general, això permet aïllar la línia elèctrica i permet protegir als equips que hi estiguin connectats, per tant, els ordinadors, projectors i equips d’audio seran els que s’hi connectaran, la resta d’elements, com puguin ser calefactors, cafeteres, microones, neveres, etc, s’hauran de connectar als endolls blancs.

Cal seguir aquesta norma bàsica, ja que es molt possible que si connecteu dispositius a l’endoll equivocat salti el PIA (diferencial) del quadre elèctric. La diferenciació per colors està feta per evitar aquest tipus de situacions.

Instruccions ordinadors: regletes d’endolls.

Si es dona el cas que utilitzeu endolls de bases múltiples, és aconsellable que opteu per bases amb filtre EMI/RFI i interruptor.

L’interruptor us permetrà tallar el subminitrament als equips endollats. També podeu optar per desendollar-la d’on estigui connectat, serà molt més segur en cas de tempestes i talls reiterats de corrent.

El filtre EMI/RFI evitarà que les fluctuacions que sofreixi la nostra línia elèctrica no afectin als equips que hi ha connectats. És molt important que us assegureu que la vostra regleta disposi d’aquest mecanisme si habitualment soleu tenir aquest tipus de fluctuacions de corrent.

Aquestes bases solen ser la solució més fàcil, barata i segura, per desendollar físicament tots els equips de les preses de corrent de la paret.

Quan veiem indicis de perill, com podrien ser tempestes o reiterats talls de llum, es aconsellable tenir-ho tot desendollat mentre duri aquesta situació i així evitarem mals majors.

Existeixen molt tipus de regletes i fabricants però la solució passa sempre per fer-se amb una regleta amb protecció davant sobretensions, és per això que nosaltres us en presentem algunes.

  • Salicrubastant bé acabades que ronden els 15 euros i porten també presa per a línia de telèfon, mai no ve malament una mica més de seguretat.

  • APC, segueixen la mateixa filosofia que els Salicru, el preu dependrà del nombre de preses de corrent i prestacions que tingui.

Instruccions armaris RACKs: regleta endolls enracada

Dins del armaris de comunicacions hi trobem regletes, n’hi ha de 19 ", 16A, modulars amb schuko (interruptor), IEC, amb interruptor d'encès i apagat, regletes rack amb magnetotèrmic per a una màxima protecció contra sobrecàrregues i cortocircuits, fabricats en alumini extrusionat.

La utilització d'una regleta en un armari rack és imprescindible per a subministrar energia d'una forma segura i ordenada a l'electrònica de xarxa, equips actius o servidors que es troben en l'interior d'un armari rack, algunes d’aquestes regletes prevenen de pujades i baixades tensió, i són una forma barata de substituir a SAIs (Sistema d’alimentació Ininterrompuda).

Tot i això, no evitarem el quedar-nos sense corrent als nostres equips en cas d’un tall sobtat en el corrent elèctric, és per això que us aconsellem que incorporeu un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrumpida) en aquelles situacions que ho requereixin, per exemple un servidor.

Disposar d’un SAI, no ens permetrà continuar treballant, però si que ens garantirà que puguem fer una aturada controlada dels equips i evitar així possibles avaries.

En pròxims articles tractarem com escollir un SAI adequat a les nostres necessitats i com connectar-lo correctament als nostres equips.

results matching ""

    No results matching ""