Google Search & Safe Search

Introducció

Google és el motor de cerca actual Internet més gran i usat. Ofereix una forma ràpida i senzilla de trobar informació en la web, amb accés a un índex de més de 8.168 milions de pàgines web. Segons la companyia, actualment el Google respon a més de 200 milions de consultes al dia.

Administració

En arribar a la pàgina principal del cercador destaca la simplicitat de la seva interfície, on es pot distingir principalment el seu logotip (canviant segons diversos esdeveniments de diferent índole que puguin ser rellevants) les diferents categories, el quadre, els botons i l'àmbit de la recerca, a més d'un petit menú d'opcions.

El botó Segur que tinc sort directament ens remet al primer resultat, útil quan se cerquen coses molt populars (Ubuntu, Honda, Gencat, etc.).

Darrere de la senzillesa de la interfície principal de Google s'hi troba un complex intèrpret capaç de concretar les cerques.

Opcions de cerca

Quan fem una cerca, sota del quadre on posem el text per cercar, hi tenim la possiblitat de seleccionar el tipus de cerca: imatges, vídeos, shopping, llibres, etc. Amb el botó Eines podem fer una cerca més acurada segons el tipus.

Per a tots els tipus de cerques podem filtrar segons la data d’actualització del recurs buscat. Per a pàgines web pot ser interessant filtrar segons l’idioma o el país. Per a les imatges és molt útil poder filtrar segons la mida i el tipus, i per als vídeos podem filtrar segons la durada, la qualitat o si hi ha subtítols, entre altres.

Cerques i operadors simples

 • Ús de cometes (""): pot especificar al motor de Google que es desitja cercar una expressió composta de dues o més paraules literalment, escrivint els termes a cercar entre cometes.

Exemple: "Vidal i Barraquer" cerca tots els llocs que continguin l'expressióVidal i Barraquer textualment.

 • ANDo símbol "&": de forma predeterminada Google es llança a la cerca de resultats unint les paraules introduïdes per l'usuari utilitzant aquest operador. Així el resultat final d'una cerca sense especificar res o utilitzant l'operador AND seran els resultats que continguin alhora la llista de paraules especificada.

Exemple: Les cerques “Netflix & HBO” o “Netflix AND HBO” obtindran els mateixos ¡resultats, una llista dels llocs Web que continguin la paraula Netflix i la paraula HBO.

 • OR o símbol "|" : Si es desitja especificar que no ésnecessària l'aparició de les dues paraules en cada resultat de la cerca, si no cadascuna d'elles per separat, haurà d'especificarl'operador OR entre els termes que hagin de complir aquest criteri.

Exemple: “Netflix OR HBO” obtindrà com a resultat una llista dels llocs Web que continguin el terme “Netflix o HBO”.

 • AROUND(#): s'utilitza per fer una cerca de proximitat i dir que les paraules donades han d'estar prop de l'altra en el contingut. Només enumerarà els resultats que tenen ambdues paraules, i que ambdues paraules estiguin separades entre elles pel valor indicat.

Exemple: Linkat AROUND(10) Ubuntu, retornarà totes les webs que tinguin la paraula Linkat i Ubuntu separades per 10 paraules.

 • L'operador –: Permet excloure resultats de la cerca. Cal especificar-ho abans del terme a obviar perquè se cerquin els resultats que no continguin la paraula especificada.

Exemple: vehicles híbrids -elèctrics cerca els llocs web que continguin la paraula vehicles híbrids però no elèctrics.

 • Operadors múltiples: Es poden assignar diferents àmbits als operadors delimitant-los amb parèntesis. (cotxes elèctrics OR híbrids) AND segona ma. Cerca totes les webs que continguin la paraula cotxes elèctrics o híbrids i amb qualsevol d'aquestes dues és indispensable que aparegui segona ma.

Comandaments especials

 • Operador *: Cercar una frase en cometes amb un asterisc que substituirà una paraula cercarà totes les variacions d'aquesta frase.

Exemple: "com si *" trobarà totes les formes d'aquesta expressió.

 • Operador ..: Al col·locar dos punts entre nombres ens retorna cerques amb aquest rang.

Exemple: Mountain Bike 300€..500€, ens retorna webs on hi hagi aquesta relació de preus.

 • link: Utilitzeu aquest operador per trobar enllaços a un domini.

Exemple: link:Gencat, retorna enllaços que pertanyen a aquest domini (No els llista tots només una mostra).

 • define:mostrarà la definició d'una paraula.

Exemple: define Linux, ens mostra la definició de Linux.

 • site: Cerca de Google que només busca un lloc web concret.

Exemple: informàtica site:https://www.vidalibarraquer.net/ només retornarà les cerques d’informàtica del lloc https://www.vidalibarraquer.net/.

 • in: Permet elaborar el nombre d'unitats d'alguna cosa en una altra cosa.

Exemple: kmph in speed of sound, et diu la velocitat del so amb km/h. 27" in cm, fa la conversió de polzades a cm.

 • related: Al posar-ho davant d'una adreça web que ja coneixeu, aquest retornarà webs relacionades amb la web coneguda.

Exemple: related:https://www.vidalibarraquer.net/ ens retornarà webs d’instituts de la zona o que comparteixen estudis.

 • weather: mostrarà el temps del codi postal indicat. També podeu utilitzar noms de ciutats i ciutats en lloc de codis d'àrea, però pot ser que no sigui tan precís si hi ha diversos codis d'àrea a la ciutat.

Exemple: weather 43877, weather Reus

 • sunrise & sunset: Et dóna l'alba i la posta de sol del dia de la ciutat cercada.

Exemple: sunrise & sunset Tarragona

 • filetype: cerca el que busqueu amb un tipus de fitxer específic.

Exemple: històric de temperatures Catalunya filetype:pdf, fa la cerca de fitxers pdf sobre l’històric de temperatures a Catalunya.

 • Operador -inur intitle: Google té algunes eines de cerca que, quan s'utilitzen conjuntament, poden desbloquejar una gran quantitat de descàrregues: inurl, intitle i la extensió del fitxer.

Exemple: -inurl:htm -inurl:html intitle:”index of” apk retorna la cerca d’arxius APK d’Android.

Imatges

 • &imgtype=: permet filtrar una cerca d’imatges amb un tipus d’imatges concretes.

Exemple: mustang &imgtype=horse, llistarà totes les imatges de cavalls salvatges (mustang) i no cercarà els cotxes o altres imatges que contenen el mateix nom però no són cavalls.

Calculadora

El quadre de text del cercador pot ser utilitzat com una calculadora, escrivint una expressió, com per exemple:

3+2^4*sqrt(9)

Admet també constants com pi o e.

Es poden crear gràfics posan una funció, per exemple sin(x).

Conversor de divises i unitats

Podem convertir divises i altres unitats escrivint el valor i la unitat de la qual volem convertir seguit de les paraula clau in, en o a i la unitat a la qual volem convertir. Per exemple

 • Convertir dòlars a euros: 300$ a €

 • Convertir km a milles: 30 km a milles

També es poden fer conversions d’unitats compostes

 • Convertir km/h a m/s: 40 km/h a m/s

 • Convertir Kwh a joules: 30 Kwh in joules

Si escrivim les unitats en anglès i la paraula “in” tenim més possibilitats d’èxit que en castellà.

Miscel·lània

 • fun facts o i'm feeling curious: mostrarà un fet curiós. Una vegada que s'ha donat un resultat de cerca, al fer clic a "Ask another question" mostrarà una altre fet.

 • Metronome: metrònom que es pot ajustar de 40 a 218 BPM.

 • random number generator: genera un nombre aleatori entre 1 i 10 (es pot modificar el rang per obtenir el número).

 • what sound does a ANIMAL make: sona el que farà un animal en concret (Dog, Cat, etc.).

 • Informació nutricional: Si fem la cerca d’un aliment o d’un plat, ens mostrarà la informació nutricional sobre el que hem buscat.

 • Translate: permet fer traduccions d’un idioma a un altre.

Exemple: translate Hola catalan to french

SafeSearch

Trobem aquesta opció en el menú “Configuració”. Si l’activem bloqueja les imatges inadequades o explícites dels resultats de la Cerca de Google. Si agafem l’opció “Configuració de la cerca” podem bloquejar aquesta opció de manera que en tots els dispositius on fem cerques la trobem activada.

Si som administradors de la xarxa, podem forçar a que les cerques que facin els usuaris siguin amb l’opció SafeSearch activa. Simplement hem d’afegir un registre CNAME al DNS que faci apuntar www.google.com a forcesafesearch.google.com. Podem fer el mateix per a cada domini de google: google.cat, google.es, etc. Per a que tingui efecte caldrà esborrar la memòria cau del DNS un cop afegit el registre.

Exemple amb el DNS del router Mikrotik:

Si no tenim un DNS o no el podem modificar, podem aconseguir el mateix efecte modificant el fitxer de hosts si tenim permisos d’administrador.

En Windows el fitxer hosts en Windows el trobem a:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

En Linux el fitxer a modificar és:

/etc/hosts

Simplement hi afegim la línia:

216.239.38.120 www.google.com #safesearch

results matching ""

  No results matching ""