Gestió d’usuaris Servei d’Impressió de centre

En aquest article volem compartir una experiència per tal de facilitar l’ús i gestió del Servei d’impressió de centres tant a Primària com a Secundària. La proposta consisteix amb compartir un usuari del servei d’impressió amb un grup de mestres o professors/es - assignant un nombre de còpies amb B/N i amb color. El principal avantatge de gestionar-ho així radica en quant hi ha un canvi de curs no cal introduir els nous mestres dins del sistema del Servei d’Impressió.

Esquema Primària

Esquema Secundària

En el cas de secundària, també una altra solució seria tenir assignat una relació com la següent:

professor1 -- <Nom i Cognoms>

professor2 -- <Nom i Cognoms>

professor3 -- <Nom i Cognoms>

…..

professorN -- <Nom i Cognoms>

Esperem que us sigui profitosa la proposta. També si hi hagués un cas d’excés d’un grup d’usuaris, es pot afinar fent diversos usuaris per grup, per tal de tenir més controlades les impressions.

results matching ""

    No results matching ""