Openboard: pissara interactiva multiplataforma

Introducció

Què és

A l’actualitat, quasi totes les aules tenen pissarres digitals interactives (PDI) però ens podem trobar, al mateix centre, diferents marques i/o models. Aquesta diversitat suposa un inconvenient per al docent, especialment pels que canvien sovint d’aula o pels que canvien de centre; ja que el software de les diferents pdi són incompatibles entre ells.

Degut a aquesta diversitat es pot utilitzar un software genèric que sigui compatible amb tots els sistemes operatius i amb tots els models de PDI.

Com a software genèric usarem l’OpenBoard (derivació del projecte Open Sankoré) que és una aplicació de pissarra interactiva dissenyada principalment per al seu ús en escoles i universitats. Es pot utilitzar tant amb pissarres interactives com en una configuració de doble pantalla.

Funcionalitats

  • Universal. Compatible amb totes les PDI i qualsevol sistema operatiu.

  • Estable i facilitat d’ús.

  • Possibilitat de realitzar classes dinàmiques, vistoses i interactives.

  • Possibilitat de compartir, adaptar i reutilitzar les feines.

  • Lliure. Per poder-se usar de forma legal.

Instal·lació

Descàrrega

Per a descarregar-lo cal anar a la webhttp://openboard.ch/download.en.htmli seleccionar el Sistema operatiu per al qual volem instal·lar-lo.

Instal·lació

En aquest cas veurem com s’instal·la per Windows (a partir del 7), però és el mateix procés per a la resta de sistemes operatius.

Ús

L’ús d’aquesta aplicació és molt senzilla i us descriurem les seccions que té el programa i les característiques.

Entorn

Barra superior

En aquesta barra podrem seleccionar el color i l’amplada del llapis, el gruix de l’esborrador, el tipus de fons i la gestió de les pàgines.

També es pot seleccionar el mode de treball:

  • Web.

  • Documents.

  • Escriptori.

Barra d’eines

Les eines que disposa l’OpenBoard són: dibuixar, insertar anotacions i esborrarles, seleccionar i interaccionar amb els objectes, moure la pàgina, ampliar-la i reduir-la, mostrar un punter làser, dibuixar línies rectes, escriure textos, fer captures de pantalla i mostra un teclat virtual.

Panell de pàgines

Possibilitat de tenir diverses pàgines guardades en el mateix document.

Biblioteca

En aquest panell podem contenir els diferents recursos que es poden usar amb la PDI (sons, imatges, vídeos...), només cal arrossegar-los i deixar-los anar a l’àrea de treball.

Conclusions

Aquest recurs ens permet gestionar el funcionament de l’aula via PDI des d’un sol lloc i no haver d’anar saltant entre documents per poder realitzar la classe. A més, al ser universal i lliure, ens permet usar la mateixa feina en qualsevol PDI.

Recursos

results matching ""

    No results matching ""