Kahoot

Introducció

El kahoot és una aplicació gratuïta de creació de qüestionaris, on es busca un aprenentage significatiu i formatiu d’una manera lúdica. L’ alumne juga dins l’aula, aprenent d’una forma més motivadora. Pot ser creat tant pel mestre/a com per l’alumnat. Pot ser jugat utilitzant qualsevol dispositiu, desktop o portàtil, amb un navegador de web.

La principal funció és construir i personalitzar qüestionaris per observar el progrés de l’alumnat en qualsevol tipus d’aprenentatge, podent utilitzar vídeos i imatges o materials d'ensenyament propis. També hi ha l'opció d’utilitzar un dels creats per altres usuaris, i adaptant-lo a les seves necessitats.

Per crear un KAHOOT, s’ha d’estar registrat a la pàgina web corresponent (web kahoot). Una vegada registrat, es pot crear el qüestionari, que a l’acabar mitjançant un codi pin creat a l’atzar i que s’haurà d’escriure, l’alumnat hi podrà jugar en el següent enllaç (web del joc).

Per començar, es projecten les preguntes i l’alumnat respon. En acabar es poden exportar els resultats a Excel o penjar-los al Drive.

En endavant, s’explicarà el funcionament bàsic per la creació de qüestionaris i utilització per part de l’alumnat.

Creació de qüestionaris

Per poder començar s’haurà de donar d’alta a la pàgina web oficial de kahoot (web).

Un cop registrat, entrem dins el programa i podem començar a crear el nostre qüestionari.

Podem triar 4 modalitats diferents: QUIZ, JUMBLE, DISCUSSION i SURVEY.

QUIZ

Primer de tot, s’haurà d’omplir el qüestionari que demana, és com una targeta de presentació i clicar OK, GO. Hi ha camps que són obligatoris d’omplir i d’altres d’opcionals.

La següent pantalla que apareix és la que es mostra a sota, a partir d’aquest punt, es pot afegir les preguntes que es cregui convenient (una a una).

Apretant ADD QUESTION, es crea el que es vulgui preguntar. Hi ha camps que són obligatoris i d’altres d’opcionals. El grau de dificultat, sempre serà triat per la persona que faci el disseny del qüestionari. Hi ha l’opció competitiva o la lúdica (posant puntuació a les respostes correctes o no). A cada pregunta, pot anar acompanyada d’una imatge o d’un vídeo (és opcional). Quan està creada, es clica NEXT i podem fer la següent.

IMPORTANT: No deixar de marcar l’opció correcta.

Totes les preguntes, es poden editar, duplicar o esborrar en qualsevol moment. Un cop realitzades totes les preguntes es clica SAVE.

En acabar, sempre pregunta si es vol editar, previsualitzar, jugar o compartir.

Si es vol jugar amb l’alumnat cliquem PLAY IT, i ens porta a la següent pàgina, on es pot jugar al mode CLASSIC o al mode TEAM MODE.

Qualsevol opció que triem ens generarà un codi que l’alumnat haurà d’escriure a la següent pàgina (web del joc). Quan l’alumnat entra, ha de posar el codi, el seu nom i apareixerà a la pàgina d’inici (web kahoot). Quan tothom hagi entrat apretem start i comença el joc.

En acabar el qüestionari, sempre es pot anar a GET RESULTS i a continuació SAVE RESULTS, on es poden descarregar les respostes en un excel o penjar-les directament al drive.

Si no volem jugar en el mateix moment d’acabar de crear el qüestionari, sempre es pot recuperar entrant a la pàgina del kahoot (usuari i contrasenya) i anant a MY KAHOOTS, buscar-lo i clicar PLAY.

JUMBLE

Aquest qüestionari té la particularitat que s’han d’ordenar les diferents respostes.

Es crea de la mateixa manera, s’haurà de crear la targeta de presentació, clicar OK, GO i a continuació ADD JUMBLE QUESTION. A partir d’aquí, l’elaboració, finalització i joc amb l’alumnat del qüestionari, és com el mode QUIZ.

DISCUSSION

Aquest mode serveix per crear un debat a l’alumnat. Té una única pregunta, amb un màxim de 4 respostes que han de servir per reflexionar sobre totes elles.

S’elabora de la mateixa manera que els altres dos.

SURVEY

I per acabar, el mode SURVEY. És completament igual que el QUIZ, però amb la diferència que aquest no mostra quines són les respostes correctes i incorrectes. L’alumnat no sap si respon correctament o no. Pot servir per veure interessos de l’alumnat, punts forts i febles, intentar captar l’interès per algun tema en concret,...

Es crea de la mateixa manera que el QUIZ.

Enllaços d’ajuda

results matching ""

    No results matching ""