Utilitzar un nom de domini propi i Protecció de dades personals

Introducció

En aquest article explicarem com registrar un nom de[domini](https://ca.wikipedia.org/wiki/Domini_d'Internet)propi per tal de poder utilitzar molts recursos existents a la xarxa que ens requereixen de l’ús d’un de propi.

Hi ha diferents extensions de domini . Es classifiquen principalment en 2 tipus, els genèrics:

 • .cat - Per a la llengua i la cultura catalanes

 • .com - Organitzacions comercials

 • .net - Estructures de la xarxa Internet

 • .org - Organitzacions d'una altra mena (sovint sense ànim de lucre o religioses)

 • .edu - Educació

 • .info - Agències d'informació

 • .int - Organitzacions internacionals (e.g. ONU)

 • .biz - Negocis

 • .mil - Militar

I el territorials:

Nosaltres ens centrarem en el domini .cat.

Tothom pot tenir un domini .cat, ja sigui per identificar-se com a catalanoparlant, com per adreçar-se als catalanoparlants, només cal que el web tingui continguts significatius en català.

El domini .cat és un domini genèric, com el .com o el .org, però a diferència d'aquests dos, té un caràcter més restringit: està destinat a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet i a qui s'hi vol adreçar. Tot i així, qualsevol persona pot registrar un domini .cat independentment de la procedència del titular, sempre i quan al web hi posi continguts significatius en català.

Implementació

El primer que hem de fer és triar el nom del domini i veure que està lliure:

Com se sap si un nom de domini està lliure?

La Fundació puntCAT facilita a tothom elwhois.cat, una eina que permet conèixer qui és la persona titular d'un domini .cat. Els dominis consultats que no tinguin titular són els que estan lliures i disponibles per a ser registrats.

Un cop ja hem comprovat que el nom de domini està lliure, haurem de buscar un proveïdor que ens ofereixi com a mínim les següents opcions de forma gratuita:

 • redirecció web

 • gestió avançada de DNS

Hi ha centenars de proveïdors que ofereixen aquestes opcions, podeu consultar una llista de proveïdors existent a la pàgina web de la Fundació puntCAT:

https://fundacio.cat/ca/domini/comparativa-de-preus

Nosaltres posarem d’exemple de proveïdornominalia, però en podeu utilitzar un altre.

A mode d’exemple triem el nom de domini: nomdecentre.cat

Posem el nom de domini desitjat i fem la comprovació per veure si està lliure.

Com podem veure, el domini està disponible, farem clic a continuar per tal de finalitzar el registre i el pagament.

Si tenim algun codi promocional serà el moment d’introduïr-lo.

Un cop hem omplert les dades de contacte i s’ha fet el pagament, rebrem un correu de confirmació, que ens indicarà que ja podem fer ús del domini que hem adquirit.

Anem a utilitzar a mode d’exemple un domini ja registrat, inscampclar.cat, per tal de veure els passos finals per a fer-ne la configuració.

Com podem veure estem al panell de configuració del domini.

Hem de seleccionar l’opció de Gestionar DNS.

Aquí teniu un exemple de la configuració per el domini en qüestió per utilitzar els següents opcions:

 • Redireccionar el nom de domini a l’adreça ip del centre

 • Ús dels serveis de Google Suite - antic Google Apps (correu electrònic, drive, calendar)

 • Servidor FTP

Documentació Protecció de dades personals intranet gencat.cat

Ús d’imatges i/o veu

El document d’organització i funcionament dels centres educatius estableix anualment el model “Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat”:

Per a menors d'edat

Per a majors d'edat

Ús de serveis i recursos web 2.0

Per a la utilització dels serveis web, cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal.

En el cas de l'alumnat menor de 14 anys, encara que es tracti d'aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals especificant quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat. Pel que fa als majors de 14 anys, es recomana informar els pares i mares o tutors legals de quins servis es faran servir i advertir que la responsablitat per possibles mals usos és de l'usuari.

Per a menors de 14 anys

Per a majors de 14 anys, però menors d'edat

Conclusions

Amb l’ús d’un domini propi, tenim un ample ventall d’opcions per tal d’utilitzar recursos que ens ofereix la xarxa de forma gratuïta com els propis de Google Suite for Education, oferint una millor gestió de correus electrònics, i presència a la xarxa.

Tant en alumnes de Primària com de Secundària cal tenir autoritzacions per ús de correu electrònic i dret d’imatges de la Llei de Protecció de Dades i instruccions d’inici de curs. En el cas de Primària, a més dels seus tutors, es proposa que utilitzin i crein un email a nivell de famílies.

En el cas dels menors de catorze anys, cal informar els pares o tutors i demanar-los el consentiment. Si l’alumne té més de catorze anys ’informa i es demana directament a la persona interessada, excepte en els casos en què la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

results matching ""

  No results matching ""