Ràdio Escolar(I)

Introducció

La ràdio escolar és una eina educativa molt potent i motivadora, on es pot realitzar un treball competencial amb l’alumnat com a principal motor i protagonista principal

Alguns avantatges de treballar la ràdio en un centre poden ser els següents que enumerarem:

 • Treball de les competències bàsiques de forma motivadora.

 • Afavorir l’expressió i la comprensió tant oral com escrita.

 • Investigació i creació dels continguts de manera individual i en grup, afavorint l’autonomia de l’alumnat i el treball en equip.

 • Treball interdisciplinar de moltes matèries curriculars.

Per la creació d’aquesta ràdio escolar utilitzarem l’Audacity, eina que ens servirà per poder enregistrar i editar les gravacions i el Radionomy, plataforma per emetre i escoltar on -line les nostres pròpies gravacions i cançons de qualsevol artista amb limitacions..

En endavant, s’explicarà el funcionament bàsic per poder enregistrar i editar les gravacions amb l’Audacity i com penjar aquestes grarvacions per després poder-les escoltar on-line amb el Radinomy.

Audacity

L'Audacity és un editor d'àudio digital multipistes, amb funcions d'enregistrament, reproducció, importació i exportació a diversos formats, efectes VST i analitzador de freqüències. Formats WAV i MP3.

El programari es pot descarregar gratuïtament des del portal de l'Xtec seguint el següent fil d’Ariadna:

inici/atenció a l'usuari/ suport, manteniment i equipament/eines de suport

*Cal destacar que la descàrrega del programa en l’entorn Windows o Mac no permet desar i convertir fitxers en format mp3, per fer-ho cal descarregar el fitxer Lame que permet fer aquesta conversió.

En l’entorn linkat, aquest programari ja va instal·lat amb tots els seus components

L’interfície d’usuari

El programa ens permetrà de forma ràpida generar fitxers d’àudio els quals podrem retallar, annexar i duplicar de forma fàcil i intuïtiva, ja que els botons venen representats per icones d’ús habitual en qualsevol dispositiu digital actual.

Des del menú superior, fent clic a“Fitxer”trobeu totes les opcions:

Obre:Aquí podeu obrir-ne un ja existent, o bé,

Nou:crear-ne un de nou. Aquesta opció és la que permet l’enregistrament de fitxers d’àudio per part dels alumnesa través d’un dispositiu d’àudio simple (micròfon)

Per iniciar la gravació cal pitjar el botó “REC"

En el transcurs de la gravació es pot prémer la tecla “PAUSE” per evitar fer un enregistrament molt llarg tot d’un sol cop i d’aquesta manera gravar per paràgrafs o línies de guió.

Aquesta acció amb el botó “pause” permet crear un sol fitxer d’àudio continu.

Si pel contrari premem el botó “STOP”aturarem l’enregistrament. Amb aquesta opció no es pot crear un fitxer continu, en acabar el projecte haurem d’enllaçar cada arxiu creat pels alumnes per tal d’aconseguir un únic arxiu.

Un cop fet el registre, tenim l’opció d’editar la nostra gravació.

Per poder accedir a les eines, caldrà haver finalitzat la gravació prement el botó“STOP”.

Les eines ens permeten seleccionar amb el cursor i el ratolí quina part volem conservar, quins talls volem realitzar a a la pista d’àudio i fins i tot moure o arrossegar les diferents parts de l’àudio a una nova posició dins de la pista.

També tenim l’opció d’afegir sons ambient al nostre àudio o banda sonora a partir del menú superior:

Pistes/ afegeix nou/pista d’àudio o Fitxer/importa/àudio.

Un cop acabem el nostre registre, podrem desar l’àudio en els formats permesos pel programa. Al menú superior “Fitxer/exportar àudio” triarem la ubicació i el format d’exportació de l’arxiu.

RECORDEU:el programa no us permetrà exportar a mp3 sense que l’arxiuLameestigui instal·lat al vostre ordinador!

Per a més aplicacions del programari podeu consultar les guies d’usuari:

Manual d’usuari

Radionomy

Per poder utilitzar aquest recurs, primer de tot us haureu de donar d’alta. A la part superior dreta hi posa CREATE YOUR RADIO, cliqueu i ompliu les dades que es demana.

Quan us heu donat d’alta, podeu entrar a crear la vostra programació. La pantalla que s’obre és la següent.

La pàgina està en anglès o en francès. Utilitzarem l’anglès per la creació d’aquest article.

Primer de tot s’haurà de posar/pujar els nostres arxius a la pàgina. S’haurà d’anar a PLANNER i seguidament AUDIO. A la banda esquerra o a la part central s’obrirà un menú.

Hi ha 8 opcions per posar el que nosaltres vulguem. Per tenir-ho ordenat, s’hauria d’anar creant carpetes “BOX” a cada apartat. A continuació, explicarem la funció de cada apartat. Podem emetre produccions nostres (creades amb l’audacity), com tracks fets per algú (cançons d’algun cantant, amb un límit que explica l’aplicació).

 1. SMART: En aquest apartat es podrien crear carpetes i posar-hi cançons típiques de les festes que es celebren a l’escola. NADAL, CARNAVAL, SANTA CECÍLIA,CASTANAYADA, FINAL DE CURS,...

 2. MUSIC:Les carpetes d’aquest apartat podrien ser les dels grups o cantants preferits de l’alumnat.

 3. PLAYLIST:Les carpetes poden servir per després poder planificar la nostra programació. DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES o SETEMBRE, OCTUBRE,...

 4. JINGLE:En aquest apartat podem col·locar en carpetes les nostres creacions (lectura d’algun escrit, entrevista, experiència del dia,...).

 5. PROMO:Aquí podem penjar els nostres anuncis publicitaris.

 6. VOICE TRACKS:Podem posar recordatoris d’última hora o per l’endemà.

 7. PODCAST:Si vols fer un programa diari, per exemple explicant les notícies del dia, pots crear-ne un i tenir seguidors, o fer-te seguidor d’algun que RADIONOMY té creat.

 8. FILLERS:RADIONOMY té 2 parades d’emissió de 2 minuts de publicitat seva. Per evitar aquests anuncis, podem pujar un arxiu de 120 segons i d’aquesta manera no s’emeten.

COM PENJAR ARXIUS

La manera de penjar els arxius sempre és la mateixa, tant és l’apartat on es vulgui emmagatzemar.

Primer de tot, escollim l’apartat, creem una carpeta o si està creada la seleccionem. Un cop fet aquest pas, tenim la següent pantalla.

Quan està creada, únicament s’ha de seleccionar i hi entrem dins.

Si volem posar música en la carpeta, cliquem “UPLOAD”.

I a la pantalla següent (imatge inferior) cliquem “ADD FILES”.

A continuació, s’obre la finestra per poder buscar la ubicació de l’arxiu. Es busca, es selecciona i s’accepta, automàticament s’afegirà a la carpeta.

A continuació, s’apreta “START UPLOAD” i començarà a carregar-se

En acabar, apareixerà la següent pantalla.

COM FER LA PROGRAMACIÓ

Quan tinguem totes les pistes d’àudio pujades a la carpeta, és moment de programar-les perquè siguin escoltades.

Primer s’ha d’anar a l’apartat CLOCKS i crear-ne un.

Quan es posa el nom i es crea, surt la següent pàgina. A la banda dreta, hi ha totes les carpetes que s’han creat, amb els arxius pujats. (explicat anteriorment). El que s’ha de fer, és arrossegar la carpeta a la zona central, on posa DROP A BOX HERE.

A continuació, s’ha d’anar a DAY TEMPLATES i seleccionar la carpeta que vulguis programar. Les creades a CLOCKS, automàticament s’afegeixen a DAY TEMPLATES.

Quan seleccionem la carpeta, apareix la següent pantalla. S´aniria a la banda dreta, on apareix un menú que es pot trobar CLOCKS. S’arrossega al mig de la pantalla la carpeta que es vol escoltar.

En el següent pas, es pot posar la franja horària que es vol escoltar la carpeta seleccionada. Un cop fet, s’apreta SAVE i queda afegida a l’horari.

A continuació, es va a PLANNING i a la banda dreta, apareix un menú que es pot trobar DAY TEMPLATES amb totes les carpetes creades en aquest apartat (explicat anteriorment).

Arrosseguem la carpeta al dia que es vol i esperem que estigui totalment carregada. Ara es pot escoltar on-line.

results matching ""

  No results matching ""