Recursos de programació i robòtica per a totes les etapes educatives

Aquest és un recull de recursos per a les diferents etapes educatives de robòtica i programació.

Recursos per a infantil

Edat Objectius Tecnologia Recurs
3+ Aprendre a fer seqüències lògiques Jocs “lògics” programant sense màquines Es poden fer seqüències de comandes sense utilitzar cap tecnologia a partir dels 3 anys creant unes targetes similars a aquestes:http://littlecodr.com/#littlecodrExemple:https://vimeo.com/129334615
3+ Resoldre seqüències de moviments al mateix temps que es treballa el currículum. Beebots A partir de 3 anys es poden començar a fer seqüències lineals i anar incrementant la dificultat dels recorreguts als 4 i 5 anys.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1QSpStOfHAOSeNP3KI5XHvt5EVCz5Wb23khhblRdf2lE/edit?usp=sharing
5+ Crear moviments i interaccions entre personatges al mateix temps que es treballa el currículum. ScratchJr A partir de 5 anys es poden crear petits collages o contes.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1hskyrVBXefuXtFL51-xV-xGnKljuW1tYcQ3wd6o2r70/edit?usp=sharingProgramació d’aula amb ScratchJr:https://drive.google.com/file/d/0BzWpkPXgYZrRMVRHQXQteU9EeVk/view
5+ Seqüències de programació per resoldre reptes. Webs i app’s A partir dels 5 anys es poden començar a utilitzar aplicacions web o app’s per tauletes que permeten resoldre petits reptes de seqüències lògiques de programació.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1FCM_SAVbndHws7zEUOYXIFtb-U2Q5RGDqoJ6uFUuGdo/edit?usp=sharing

Recursos per a primària

Edat Objectius Tecnologia Recursos
5+ Aprendre a fer seqüències lògiques Jocs “lògics” programant sense màquines Treballar activitats de programació amb tota mena de recursos sense utilitzar ordinadors.Exemple CRP Noguera:https://drive.google.com/drive/folders/0BzWpkPXgYZrRSmx2OUNHZUs0ZU0?usp=sharing
5+ Resoldre seqüències de moviments al mateix temps que es treballa el currículum. Bluebots A partir dels 5 anys es poden fer recorreguts més complexes i programar el robot amb una tauleta.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1QSpStOfHAOSeNP3KI5XHvt5EVCz5Wb23khhblRdf2lE/edit?usp=sharing
5+ Crear moviments i interaccions entre personatges al mateix temps que es treballa el currículum. ScratchJr A partir de 5 anys es poden crear petits collages o contes i anar incrementant la dificultat fins arribar a la creació de jocs.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1hskyrVBXefuXtFL51-xV-xGnKljuW1tYcQ3wd6o2r70/edit?usp=sharing
5+ Seqüències de programació per resoldre reptes. Webs i app’s A partir dels 5 anys es poden començar a utilitzar aplicacions web o app’s per tauletes que permeten resoldre petits reptes de seqüències lògiques de programació.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1FCM_SAVbndHws7zEUOYXIFtb-U2Q5RGDqoJ6uFUuGdo/edit?usp=sharing
Edat Objectius Tecnologia Recursos
8+ Crear projectes STEM Lego WeDo2.0 Recull de recursos LegoWeDo2.0:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1Q8PnKJdCy2D4V7qv2XqcofTCWfpEbTQFUTgfy0z8hdg/edit?usp=sharing
10+ Creació d’interaccions de tot tipus. Scratch2.0 Recull de recursos Scratch2.0:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/15yuDA_Lk35_iTkWUws2158S7loeHbPotjMMO3BM-wAM/edit?usp=sharing
11+ Programació d’aplicacions interactives utilitzant l’entorn Scratch I3DBOT Scratch Web del robot:http://shop.innovadidactic.com/index.php?id_product=63&controller=product Manual d’activitats del robot:https://drive.google.com/drive/folders/0BzWpkPXgYZrRTXFLUmgybzRuVFE
11+ Programació d’aplicacions interactives utilitzant la versió d’Scratch mblock MBOT Recursos i material didàctic per l’mbot:https://www.makeblock.es/soporte/robot-mbot/ Manual del robot:https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BzWpkPXgYZrRTi02NVZqZ1B4OGM/view?usp=sharing Software mblock:http://www.mblock.cc/software/

Recursos per a secundària

Edat Objectius Tecnologia Recursos
5+ fins a BAT Seqüències de programació per resoldre reptes. Webs i app’s A partir dels 5 anys es poden començar a utilitzar aplicacions web o app’s per tauletes que permeten resoldre petits reptes de seqüències lògiques de programació.Recull de recursos:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1FCM_SAVbndHws7zEUOYXIFtb-U2Q5RGDqoJ6uFUuGdo/edit?usp=sharing
10+ fina a 4t ESO Creació d’interaccions de tot tipus. Scratch2.0 Recull de recursos Scratch2.0:https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/15yuDA_Lk35_iTkWUws2158S7loeHbPotjMMO3BM-wAM/edit?usp=sharing
11+ fins a 4t ESO Programació d’aplicacions interactives utilitzant l’entorn Scratch I3DBOT Scratch(picaxe) Web del robot:http://shop.innovadidactic.com/index.php?id_product=63&controller=product Manual d’activitats amb Scratch:https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BzWpkPXgYZrRTXg2emlQbTRyRmc/view?usp=sharing
11+ fins a 4t ESO Programació d’aplicacions interactives utilitzant la versió d’Scratch mblock MBOT Recursos i material didàctic per l’mbot:https://www.makeblock.es/soporte/robot-mbot/ Manual del robot:https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BzWpkPXgYZrRTi02NVZqZ1B4OGM/view?usp=sharing Software mblock:http://www.mblock.cc/software/
Edat Objectius Tecnologia Recursos
3r 4t ESO i BAT Programació d’aplicacions interactives utilitzant Snap o l’IDE d’Arduino. I3DBOT Snap(Arduino) Web del robot:http://shop.innovadidactic.com/index.php?id_product=64&controller=product Manual d’activitats amb Snap:https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0BzWpkPXgYZrRTjdEUXhjMmplT1k/view?usp=sharing
1r ESO fins 4t ESO Programació de robots basats amb Arduino en un entorn blockly ArduinoBlocks Web de programació:http://www.arduinoblocks.com/web/ Blog:http://www.arduinoblocks.com/blog/ Pràctiques:https://github.com/arduinoblocks/academy
3r ESO i fins BAT Programació amb llenguatge textual: Python,Javascript CodecademyPython from scracth waterloo University Web:https://www.codecademy.com/ https://open.cs.uwaterloo.ca/python-from-scratch/
ALTRES...

results matching ""

    No results matching ""