Recursos Educatius Ed. Infantil i Primària- Symbaloo (II)

Introducció

Cada vegada més, les activitats que els alumnes realitzen en un ordinador o tauleta solen fer-se directament online, bé a través de dreceres que tenim desades en alguna carpeta en local o bé escrivint l’adreça directament al navegador. De la mateixa manera, cada cop és més freqüent que els alumnes facin textos i presentacions fent servir també aplicacions que estan al núvol, com en el Drive de Google, en lloc de fer servir programes com el Word o el PowerPoint. El fet de fer les activitats directament online té l’avantatge de què es pot treballar des de qualsevol lloc i aparell connectat a Internet i no haver de dependre d’allò que tenim desat a l’escola.

Doncs bé, una manera de tenir accés a les activitats i aplicacions d’ús quotidià pels alumnes és a través de la utilització de l’aplicació online Symbaloo. No ens estendrem en explicar com funciona i com registrar-se perquè això ja va ser un objectiu de l’article número 19 (Gestors d'enllaços i recursos per als Coordinadors TAC - Symbaloo (I)), del curs passat, elaborat per professors de Institut Narcís Oller de Valls, i més concretament d’un turorial realitzat pels mateixos.

Què proposem

Nosaltres ens hem dedicat a fer un recull d’activitats, classificades per matèries i nivells, per a alumnes d’educació Infantil i Primària, i les hem plasmat en un Symbaloo que, a més, hem posat com a pàgina d’inici als dos navegadors que fem servir habitualment (Firefox i Chrome). Per a fer-ho de manera que els alumnes no puguin modificar els Webmix que tenim preparats, hem hagut de treballar tot registrant-nos a Symbaloo amb dos comptes de correu diferents, cosa que hem fet amb el nostre propi domini que tenim del Google Educació, però que poden ser creats, per exemple, a Google. Un és on l’hem construït i on hi ha la major part de feina a fer, que consisteix en crear un Webmix per cada matèria i nivell i un altre inicial que hem anomenat Escriptori i des d’on es té accés a tots els altres.

Des d’aquest compte, hem compartit tots i cada un dels Webmix que hem creat. Cal constatar que hem procurat que sigui un Escriptori que pugui servir a qualsevol escola, però en el nostre propi de la nostra escola, a aquesta pàgina inicial, hem afegit algun altre bloc que enllaça la web del centre, el bloc de la Biblioteca i el Moodle que fem servir. Fins aquí la feina del primer compte.

Com ho posem en pràctica

Un cop creat aquest Symbaloo (1), des de cada un dels ordinadors de l’escola (prèviament descongelats) s’obre un Symbaloo (2) amb el segon compte de correu creat, marcant l’opció què recordi l’usuari i contrasenya i configurant els navegadors perquè sigui la pàgina d’inici. Després s’afegeixen tots i cada un dels Webmix que hem compartit a partir de l’enllaç que ens han proporcionat al compartir. D’aquesta manera, els Webmix afegits queden protegits i no es poden modificar, per la qual cosa els alumnes sempre ho troben tot i al mateix lloc.

Per si és d’interès per alguna escola, us deixem les adreces dels Webmix compartits. Per a afegir-los, creeu un Symbaloo amb un correu exclusiu, no personal, elimineu els Webmix que venen per defecte, cliqueu damunt els enllaços que us interessin i, quan s’obri, doneu-li al botó “Afegir aquesta pàgina”:

Recull de recursos educatius per a Infantil i Primària

Escriptori https://www.symbaloo.com/mix/escriptori63
CATALÀ EI https://www.symbaloo.com/mix/catalaei
CI https://www.symbaloo.com/mix/catalaci1
CM https://www.symbaloo.com/mix/catalacm4
CS https://www.symbaloo.com/mix/catalacs5
CASTELLÀ EI https://www.symbaloo.com/mix/castellaei
CI https://www.symbaloo.com/mix/castellaci
CM https://www.symbaloo.com/mix/castellacm1
CS https://www.symbaloo.com/mix/castellacs3
ANGLÈS EI https://www.symbaloo.com/mix/englishei1
CI https://www.symbaloo.com/mix/englishci3
CM https://www.symbaloo.com/mix/englishcm2
CS https://www.symbaloo.com/mix/englishcs5
MATEMÀTIQUES EI https://www.symbaloo.com/mix/matesei3
CI https://www.symbaloo.com/mix/matesci6
CM https://www.symbaloo.com/mix/matescm7
CS https://www.symbaloo.com/mix/matescs3
MEDI EI https://www.symbaloo.com/mix/mediei
CI https://www.symbaloo.com/mix/medici3
CM https://www.symbaloo.com/mix/medicm3
CS https://www.symbaloo.com/mix/medics1

Som conscients que en alguns dels Webmix no hi ha gaires blocs amb enllaços, però sempre podeu crear un Webmix per anar afegint cadascú altres recursos. Bé, esperem que us serveixin.

results matching ""

    No results matching ""