Imatge genèrica amb SYSPREP

Introducció

Una de les feines principals i que més temps s’emporta del Coordinador TAC és la preparació d’un ordinador (instal·lar el sistema operatiu, els drivers, el programari, la configuració del sistema...); aquesta problemàtica es multiplica per la diversitat de maquinari que existeix als nostres centres.

La idea d’aquest tutorial és compartir amb vosaltres la preparació d’una imatge que ens serveixi per restaurar-la a qualsevol ordinador del centre i així estalviar-nos aquesta tediosa feina;podrem tenir una imatge genèrica per qualsevol ordinador del centre!!!

Tot aquest procés es pot realitzar a una màquina virtual (per exemple VirtualBox), ja que d’aquesta forma podeu anar desant l’estat i així evitar esperes en moments inoportuns.

Instal·lació

Inici amb mode auditoria

El que s’haurà de fer, després d’instal·lar Microsoft Windows, és entrar en mode d’auditoria. Per fer-ho s’ha de realitzar la instal·lació de la forma normal fins que s’arribi a una de les següents pantalles (l’esquerra per Windows 10 i la dreta per Windows 7):

En aquest moment premerem les combinació de tecles CTRL+SHIFT+F3, i el sistema es reiniciarà en mode auditoria.

Un cop s’hagi reiniciat el sistema amb la finestra de l’aplicacióSysprepque s’ha autoiniciat. No farem res amb aquesta aplicació i la cancel·larem.

Instal·lació de programari

A partir d’aquest moment ja podeu fer la instal·lació de tot el programari, actualitzacions de Windows, drivers d’impressores, escàners… així com a configuracions estètiques; a més de generalitzar la imatge per qualsevol ordinador, el que farem és copiar la configuració a l’usuari per defecte i així tots els usuaris tindran el mateix aspecte.

Després de personalitzar la instal·lació, haurem de crear un arxiu desatès d’instal·lació; per fer-ho utilitzarem la llibreta de Windows, on inclourem el següent codi:

<xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?><unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>

<settings pass=”specialize”>

<component name=”Microsoft-Windows- Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64” publicKeyToken=”31bf3856ad364e35” language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>;

<CopyProfile>true</CopyProfile>

</component>

</settings>

<cpi:offlineImage cpi:source=”wim:X:/sources/install.wim#Windows 10 Pro” xmlns:cpi=”urn:schemas-microsoft-com:cpi” />

</unattend>
  • ProcessorArchitecture. Ha de seramd64si esteu instal·lant una versió de 64 bits ix86si estàs instal·lant una versió de 32 bits.

  • CopyProfile. Ha de sertruesi s’han de copiar les personalitzacions a l’usuari per defecte de Windows.

  • cpi:source. Canviar la localització del lloc on està l’instal·lador de Windows; per tant canviar laXper la unitat on estigui l’instal·lable de Windows. També s’ha de tenir en compte la distribució de Windows utilitzes (Windows 10 HOME, PRO, EDUCATION, ENTERPRISE o bé Windows 7 HOME, ULTIMATE...).

Un cop modificat l’arxiu es desarà amb el nomunattend.xmla la carpetaC:\Windows\System32\Sysprep.

Execució Sysprep

Obrir una finestra del Command Prompt com a administrador (cmd) i comprovar que el serveiWMP Network Sharing Serviceestigui aturat (si està en funcionament no funciona Sysprep). Per fer-ho escriure la instrucciónet stop wmpnetworksvc, probablement us digui que ja estava aturat.

Ara s’executarà elSysprepamb la comanda%windir%\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown.

Després d’això, aturarem l’ordinador i el clonarem, ja que elSysprepl’ha preparat perquè serveixi com a màster de qualsevol equip. Podeu fer la clonació amb el clonezilla, el ghost o qualsevol altre programari.

Quan tingueu la imatge feta ja la podeu distribuir per diferents equips i comprovareu la gran quantitat de feina que us estalvieu.

Consideracions a tenir en compte

  1. Quan iniciem l’ordinador amb la imatge màster el que us trobareu és que heu de fer la típica configuració dels ordinadors acabats comprats (idioma, nom usuari, nom del pc, etc.).

  2. Si feu la imatge màster amb el clonezilla, s’ha de tenir en compte de fer tota la instal·lació i configuració del PC en un disc dur el més petit possible, ja que el clonezilla només pot restaurar imatges en discs durs de mida igual o superior.

  3. Penseu que l’arxiu desatès pot contenir gran quantitat de paràmetres, dels quals se n’han posat uns pocs. Si voleu aprofundir en els paràmetres de l’arxiu desatès, podeu anar a la web http://windowsafg.no-ip.org on aprofundeix amb aquest tema.

  4. La idea de la imatge màster és la de tenir una imatge que es pugui restaurar a qualsevol equip, la qual cosa no impedeix que en restaurar-la als ordinadors amb maquinari diferent, s’hagin d’instal·lar els drivers adients (en equips vells el normal és que el Windows ja disposi de tots els drivers).

  5. Si disposeu d’uns quants equips iguals, convindria restaurar la imatge màster a un equip i acabar de fer la configuració necessària (nom de pc, drivers, etc.) i després fer una imatge concreta d’aquell model.

results matching ""

    No results matching ""