Linkat perfil Ràdio

Introducció

La ràdio escolar és una eina educativa molt potent i motivadora, on es pot realitzar un treball competencial amb l’alumnat com a principal motor i protagonista principal.

Alguns avantatges de treballar la ràdio en un centre poden ser els següents que enumerarem:

 • Treball de les competències bàsiques de forma motivadora.

 • Afavorir l’expressió i la comprensió tant oral com escrita.

 • Investigació i creació dels continguts de manera individual i en grup, afavorint l’autonomia de l’alumnat i el treball en equip.

 • Treball interdisciplinar de moltes matèries curriculars.

Per la creació d’aquesta ràdio escolar el nou perfil de ràdio, s’instal·la a través del paquet: linkat-perfil-radio que properament es estarà disponible als repositoris de Linkat. Aquest paquet crea un usuari anomenat radio sense contrasenya:

L’escriptori està organitzat al voltant de 4 carpetes: Multimèdia, Eines, Tauler de control i Recursos web:

La carpeta Multimèdia està pensada per desar el contingut multimèdia que es vulgui fer servir amb aquest perfil. Dins de la carpeta multimèdia, hi ha uns fitxers mp3 que es poden fer servir per a l’automatització de la ràdio (senyal horari, etc.):

Dins de la carpeta eines, hi ha el programari següent:

 • Ardour4:

 • Audacity:

 • Cheese:

 • Enregistrador de so:

 • Festcat:

 • gPodder

 • Kodi Media center:

 • Mixxx:

 • OBS:

 • OpenShot Video Editor:

 • VLC:

 • Streamtuner2

 • Visor lleuger de la linkat:

 • Visualitzador d’escriptoris remot:

 • WinFF:

Dins de la carpeta Tauler de control hi ha les eines per configurar el perfil de ràdio, fer l’automatització de la ràdio i configurar el servei de meteorologia que es fa servir per emetre la informació meteorològica de la localitat entre d’altres:

Primer s’ha de configurar el perfil de ràdio per tal que el servidor de streaming que incorpora (servidor icecast2) quedi configurat amb 3 canals d’emissió: radio, audio i video. Aquests 4 canals es poden fer servir alhora per emetre àudio i vídeo. Així doncs, el canal de ràdio és el que es farà servir per a la automatizació de la ràdio, Els canals àudio i vídeo es poden fer servir per emetre en directe sense interrompre l’emissió programada de la ràdio.

Per configurar el perfil de ràdio s’ha creat una utilitat que permet la seva configuració (icona Configuració del perfil de ràdio). Aquesta utilitat s’ha d’executar només una vegada i permet configurar la contrasenya de l’usuari per emetre en streaming, configura el programa que emet l’àudio cap al servidor icecast2 (icona Emissió en directe) i la veu del locutor que es fa servir amb l’aplicatiu Programació de ràdio.

Un cop configurat el perfil de ràdio, és convenient configurar el servei de meteorologia que es farà servir per a les prediccions del temps i que utilitza l’aplicatiu “Programació de ràdio”.

Els programes que hi ha dins d’aquesta carpeta són:

 • Actualització manual de la informació meteorològica: configuració del servei openweathermaps

 • Compartició de l’escriptori: aquesta utilitat permet compartir l’escriptori de l’usuari ràdio per tal d’accedir remotament a través de protocol vnc (correspon al servidor “vino” de l’entorn gnome).

 • Configuració del perfil de ràdio: utilitat per configurar el servidor icecast2 (contrasenyes, etc), configuració del programa per emetre streaming (programari butt) i la veu del locutor/a del programa Radit (Programació de ràdio).

 • Configuració del servei de meteorologia: configura el servei openweathermap per poder emetre la informació sobre temperatura i humitat relativa de la localitat seleccionada.

 • Configura l’accés al núvol: eina per sincronitzar una carpeta amb el servei de Google Drive. En concret es recomana fer servir la carpeta Multimèdia que hi ha a l’escriptori. Aquesta eina es pot fer servir bé per fer una còpia de seguretat del contingut existent dins de la carpeta o bé per afegir-hi més contingut a través del drive (per internet).

 • Control del volum del Pulseaudio: control de volum del sistema de so pulseaudio.

 • Emissió en directe: aquesta eina correspon al programa Butt i que és l’encarregat d’emetre per streaming l’àudio que s’emet pels altaveus del sistema.

 • Programació de ràdio: correspon al programa Radit (http://www.radit.org/net/) i que permet l’automatització de la ràdio. Aquest programa Radit conjuntament amb el programa Butt són els encarregats de fer les emissions de ràdio per internet.

 • Reinicia el servidor Icecast2: utilitat per reiniciar el servei de streaming en cas que sigui necessari.

 • Sincronitza el núvol: sincronització manual del client de google drive. El client de google drive se sincronitza de forma automàtica cada hora. Aquesta utilitat permet fer la sincronització al moment.

 • Transferència de fitxers: corresponent a la utilitat Nitroshare i permet transferir d’una forma molt senzilla contingut entre el perfil de ràdio i qualsevol altra ordinador de la xarxa local.

A la carpeta Recursos web hi ha accés a recursos web que poden ser d’utilitat:

Banc de sond d’imatges i sons: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

Internet-Radio: https://www.internet-radio.com

Open Weather Map: http://openweathermap.com

Radio Garden: http://radio.garden

Radionomy: https://www.radionomy.com

Spotify: https://open.spotify.com

Teleprompter: https://imaginarysense.github.io/Teleprompter-Core

XTEC Radio: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/media/radio

Youtube:https://www.youtube.com

Manual Radit:http://www.radit.org/sources/doc/Radit.pdf

http://www.radit.org/sources/doc/MANUAL%20TUTORIAL%20RADIT%201.0.1%20BETA.pdf

results matching ""

  No results matching ""