Agraïments

Qui mereix més reconeixement per aquesta publicació recull d'articles són els membres desinteressats del grup de treball I recerca TU+TIC=impacTAC que mai haguéssim pogut imaginar que sortiria fruït del treball I esforç aquesta publicació.

results matching ""

    No results matching ""