Google Cast for Education

Introducció

Les eines que ens ofereix Google poden ajudar a dur a terme la projecció i explicacions a classes per part del professorat, bé utilitzant el seu propi mòbil, tauleta o ordinador per realitzar la difícil tasca de transmetre continguts.

Chromecast és una primera opció que ens pot venir a la ment i que és perfectament vàlida en moltes ocasions. No obstant això, presenta alguns problemes de seguretat a l’hora de l’emissió de continguts doncs qualsevol amb un dispositiu Android o Chrome connectat a la mateixa xarxa és capaç d’enviar-hi contingut sense cap tipus de control d’accés.

Google Cast for Education pot solucionar aquest hàndicap i esdevenir una solució senzilla, multiplataforma i econòmica per implementar aquesta tasca, simplificant i ajudant al mestre/a dins la classe. També, no cal dir, que és una eina col·laborativa on els alumnes que treballen amb ordinadors i dispositius mòbils poden projectar els seus dispositius contra l’ordinador connectat al dispositiu de projecció.

L’únic “inconvenient” és que per a poder dur a terme aquest escenari cal que tots els usuaris siguin membres d’una organització gestionada per google. Com ara xtec.cat o bé els dominis de molts centres de Catalunya.

Implementació

El primer que cal fer és situar-nos a l’ordinador que es troba connectat al projector i/o PDI i que serà qui rebrà les pantalles a través de la xarxa. En ell primer caldrà connectar a la botiga d’apps deGoogle Chrome(CTRL+SHIFT+B) i cercar Google Cast for Education.

Només cal fer clic a AFEGIR A CHROME i finalment apareix a la part superior dreta del navegador la icona de l’aplicació

Al fer clic sobre la icona que es situa a la cantonada superior dreta, apareix la pantalla de configuració del nostre ordinador per a esdevenir receptor de continguts.

Primer de tot cal configurar un nom per al receptor. Permet configurar també que les presentacions es vegin o no a pantalla completa, enviar estadístiques d’us a google i omplir el fons de pantalla amb imatges de la web per casos en que no es pot omplir tot l’espai visual. En el cas que ens ocupa deixem aquest darrer apartat lliure i guardem la configuració

Només iniciada la sessió enGoogle Cast for Educationveiem com una pantalla en la que en el centre hi ha un quadre de diàleg que ens mostra l’usuari propietari de la sessió i un apartat inferior amb la possibilitat d’afegir altres usuaris habilitats per enviar contingut a la pantalla.

Si no aparegués aquest quadre de diàleg només cal forçar la seva presència fent clic al botóshareque trobareu al canto superior dret de la finestra.

A mesura que es vagi afegint usuaris del mateix domini aniran apareixen a continuació de l’usuari propietari de la sessió oberta.

Si des del panell d’administració del nostre domini de centre gestionat per Google tenim configurats grups per aules, podem incloure de cop tots els membres del grup sense haver-los d’especificar tots. En la imatge anterior tenim un grup anomenatProvaque representaria una aula amb tots els membres d’aquella aula.

Les opcions de compartició són:

  • Can present: L’usuari amb aquest permís pot enviar la seva pantalla a l’equip que hagi iniciat tota aquesta sessió.

  • Can request: L’usuari amb aquest permís podrà veure des del seu equip tot el que s’estigui emeten des l’equip que ha iniciat sessió.

  • Teachers can present, Students can request: Per a les agrupacions fetes dins del domini educatiu, els usuaris alumnes del grup seleccionat amb aquesta opció poden veure a les seves pantalles el contingut que s’emet des de l’equip que ha iniciat sessió.

Quan s’hagi assignat permís a tots els usuaris que desitgem que gaudeixin d’accés a la pantalla cliquem el botoCLOSEi la pantalla quedarà a l’espera de rebre el contingut de tots ells.

A partir d’aquest moment tots elsordinadors/mòbils/tauletesque vulguin emetre a aquesta pantalla (que pot estar connectada a un projector) només caldrà que:

  1. Iniciïn sessió en el navegador amb l’usuari indicat:

  1. Triïn la opció emet del seu navegadorChrome:

i després fer clic la sessió configurada prèviament:

NOTA: És possible que abans calgui fer clic a una pantalla prèvia confirmant la emissió.

A la imatge següent es pot veure a l’ordinador de dreta com tenim l’usuari que emet la pantalla i a l’esquerra, l’altre ordinador que rep la pantalla mitjançantGoogle Cast for Education.

Encara podem anar més enllà i podem arribar a compartir, no només la pestanya del navegador des de que iniciem l’emissió. També tot l’escriptori. Per fer-ho, només cal fer clic novament a l’opció “Emet” del Chrome i, a la mateixa pantalla d’abans, però a la zona on diu “Emissió a” fer clic i es desplegarà la opció per triar “Emet l’escriptori”.

Aleshores podem veure com l’ordinador client pot emetre tot l’escriptori cap a l’equip que ha iniciatGoogle Cast for Education. Podem fins i tot triar emetre o no el so del nostre equip:

Un cop triada la opció de “Comparteix” podem veure com l’equip de la dreta està emetent tota la pantalla als equips connectats, que en el cas que ens ocupa només és un, el que hi ha a l’esquerra:

Conclusions

Una utilitat molt pràctica en entorns col·laboratius que requereixen de múltiples projeccions amb la limitació d’un sol dispositiu per portar-ho a terme.

Cal tenir en compte que cal disposar d’un domini google per poder dur a terme aquesta solució tot i que segurament existeixen vies de dur-ho a terme sense aquest requisit.

results matching ""

    No results matching ""